เกี่ยวกับ C.K.M.

เกี่ยวกับ C.K.M

ซี.เค.เอ็ม. กรุ๊ป คือ ผู้ให้บริการรับเหมาแรงงาน (OUTSOURCING)  และการให้บริการด้านการปรึกษางานบุคคล (HR. CONSULTING) ให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต และอุตสาหกรรมบริการแบบครบวงจรทั้งการสรรหาพนักงาน  อบรมปฐมนิเทศ ควบคุมการปฏิบัติงาน  ประเมินผลการทำงานประจำปี  เพื่อช่วยลดภาระทางด้านงานบุคคล/ธุรการ  กับบริษัทคู่ค้าในการได้มีเวลา ในการไปโฟกัสธุรกิจหลักขององค์กร

            ด้วยประสบการณ์ 30 ปี ในการทำงานและให้บริการแก่กลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ประสบการณ์ของเราคือกำไรของคุณ ในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริการ (PRODUCTIVITY) เพิ่มรายได้-ลดรายจ่าย จากการใช้บริการรับเหมาแรงงาน (OUTSOURCING) ให้กับองค์กรของคุณ
            เครือข่าย ซี.เค.เอ็ม.กรุ๊ป  เรามีสำนักงานสาขาครอบคลุมในทุกนิคมอุตสาหกรรมของประเทศไทย เรามีข้อมูลบุคคลในระดับต่างๆ เพียงพอในการคัดสรร จ้างงานตลอดเวลา และทันต่อความต้องการ
   บริษัทต่างๆของ ซี.เค.เอ็ม.กรุ๊ป / ปีก่อตั้ง
–  C.K.M & ASSOCIATES CO.,LTD.  2536 – ปัจจุบัน
       –  PROVIDE POWER OUTSOURCING.CO.,LTD. 2549 – ปัจจุบัน
     –  PROVIDE TECHNICAL SERVICES CO.,LTD 2551 – ปัจจุบัน
เราเป็นผู้ก่อตั้ง สมาคมนายจ้างผู้ประกอบกิจการรับเหมาแรงงาน Out-sourcing Employment Association (OEA)

วัฒนธรรมองค์กร

องค์กรแห่งการเรียนรู้และพัฒนาตลอดเวลา

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรอย่างยั่งยืน เพื่อความเป็นหนึ่งด้านงานบริหารงานบุคคล

พันธกิจ

1. สรรหา พนักงานที่มีคุณภาพเข้าสู่ระบบทันต่อเวลา
2. สร้างสรรค์ งานแรงงานสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
3. ส่งเสริม การพัฒนาคุณภาพของพนักงานในทุกๆด้าน
4. สนับสนุน เพื่อให้มีการเพิ่มศักยภาพในการทำงานของพนักงาน